Termeni și Condiții

Sabisima Graphics SRL , având codul RO43025475, J03/1402/2020, Str Drăcești nr 31, Câmpulung, România se angajează să ofere o experiență de învățare superioară tuturor celor cu care lucrăm. Știm că utilizatorii noștri sunt dedicați succesului lor și ne angajăm în egală măsură să ne asigurăm că fiecare interacțiune pe care o are cineva cu conținutul nostru este optimizată pentru un potențial educativ maxim. Pentru a ne permite să facem acest lucru, Sabisima.com trebuie să adune și să utilizeze anumite informații despre persoane.

Termeni și  Condiții

Articolul 1 – Date Generale

1.1 Scopul acestui contract este de a defini termenii și condițiile precum și metodele prin care Sabisima.com prestează serviciile.

1.2. Aceste condiții generale de vânzare guvernează activitatea de vânzarea de produse digitale.

1.3. Achiziția de catre client a oricărui produs presupune că acceptă conditiile generale de vanzare de pe platforma Sabisima.com

1.4. Toate produsele vândute de către Sabisima respectă condițiile menționate în descrierea fiecărei oferte, cu mici excepții, dacă considerăm că este necesar sau singura variantă posibilă fără să influențeze oferta prestabilită.

Articolul 2 – Definiție:

În condițiile prezentei, fiecare dintre expresiile menționate mai jos va avea semnificația care i se atribuie mai jos, și anume:

Client: înseamnă orice persoană fizică sau juridică care comandă un produs pe Sabisima.com

Servicii: se referă la toate serviciile de orice fel furnizate de Sabisima în numele clientului.

Articolul 3 – Servicii oferite:

3.1. Administrare reclame si realizarea de site-uri web pentru companii.

3.2. Consultanță în domeniul online pentru afaceri sau persoane fizice.

3.3. Posibilitatea modificării platformelor clienților conform noilor cerințe, după achiziționarea unui plan pe Sabisima.com

3.4. Modificarea tuturor aspectelor pe care clienții și le doresc, conform planului ales.

3.5. Servicii de administrare site-uri web, pe baza unui abonament lunar.

3.6. Crearea diferitor materiale grafice pentru clienți, în anumite condiții, dacă este inclus în planul ales.

3.7. Consultanță despre creșterea organică pe motoarele de căutare conform planului ales.

3.8. Această listă este o parte din serviciile pe care Sabisima.com le poate presta și pot exista și alte planuri pe care clienții le pot personaliza, în funcție de nevoile personale, după o discuție cu un reprezentant.

Articolul 4 – Condiții de creare a site-ului:

4.1. După comandă, se va face un audit al datelor trimise și vom începe să dezvoltăm viitorul proiect. În momentul în care s-au trimis datele necesare pentru începerea proiectului, nu se mai poate face un retur, deoarece am demarat proiectul.

4.2. Libertate deplină: Clientul are libertate deplină în ceea ce privește alegerile pentru afacerea sa, fiind răspunzător în totalitate de ceea ce se întamplă ulterior cu afacerea sa și noi nu suntem răspunzători pentru ulterioare răspunderi legale pe care clientul le poate avea, dacă nu sunt făcute precum prevede legea actuală.

4.3. Rezilierea contractului: În momentul în care clientul nu face o plată, va duce la rezilierea automată a contractului încheiat. Prețul serviciului va depinde de orele de muncă prestate sau de prețul stabilit în ofertele achiziționate.

4.4 Crearea de site-uri web: Serviciul de creare a site-ului web include crearea unei structuri generale a site-ului, conform planul ales și se respectă în totalitate, cu mici excepții, unde atât prestatorul cât și beneficiarul ajung la comun acord, în scris pe mail sau whatsapp și se poate implementa conform cerințelor clientului, cu acordul ambelor părți.

Articolul 5 – Administrare Site Web

5.1. Actualizarea se face conform condițiilor agreate de ambele părți pe mail, cu acordul ambelor părți și se respectă în totalitate până la reziliere, cu mențiunea că modificările menționate se vor realiza in 72 ore lucrătoare de la data comunicării pe email sau 48 ore de la data acceptării acestor cerințe.

5.2. Restricții: Serviciile nu includ modificarea ulterioară  sau adăugarea de noi funcții. O actualizare suplimentară sau superioară față de ceea ce este prevăzut în contract va fi facturată conform tarifelor noastre curente.

5 .3 Accesul câtre site web sau platforme de marketing se va face conform cerințelor din mail și se vor respecta în totalitate condițiile de lucru de siguranță maximă.

6.2. Orice element modificat de Sabisima este deținut în totalitate de câtre beneficiar și nu ne asumăm răspunderea cu ceea ce se întămplă sau se face ulterior.

6.3. Beneficiarului îî este interzis să copieze sau să dea mai departe design-urile noastre altor beneficiari, fără acordul nostru în mod prealabil.

6.4. Se poate adăuga mențiunea cu făcut de Sabisima.com pe toate lucrările pe care le-am făcut și beneficiarul este de acord cu acest lucru.

6.5. Sabisima.com își rezervă dreptul de a iși păstra strategiile si metodele de rezolvare ale diferitor situații care apar secrete și nu este obligat să dezvăluie cum a procedat să rezolve diferite situații sau în cât timp a realizat acele lucruri, atâta timp cât este plătită la proiect și nu la oră.

6.6 Proprietatea tuturor aplicațiilor sau codurilor folosite pentru a dezvolta diferite aplicații sau site-uri web ne aparțin în totalitate, dacă sunt inventate și create de către noi și nu pot fi date mai departe altor beneficiari.

Articolul 7 – Responsabilitatea clientului:

7.1. Clientul este de acord cu condițiile menționate pe Sabisima.com și recunoaște că în momentul în care a cumpărat un produs de pe Sabisima, este de acord cu toate condițiile prezente pe această platformă.

7.2. Website-ul realizat de către Sabisima va fi susținut de către o platformă aleasă la comun acord și Sabisima.com nu va ține hosting pentru website-urile create sau administrate.

– Gazda este răspunzătoare pentru a asigura funcționalitatea  și corectarea defecțiunilor care pot apărea, dacă prestatorul nu a declarat în scris, cu acordul prealabil al beneficiarului, că se ocupă în mod expres de acest lucru.
– La sfârșitul perioadei de colaborare, Sabisima.com își rezervă dreptul de a șterge orice fișier care a fost folosit pentru realizarea difertior lucrări pentur beneficiar și nu poate fi tras la răspundere pentru că nu mai are acele fișiere.

7.3. Clientul este proprietarul al tuturor domeniilor pe care le are și le folosim în cadrul diferitor servicii de creare sau administrare reclame și nu suntem responsabili de plata acestuia sau de funcționarea lui.

7.4. În cazul în care site-ul beneficiarului nu are termenii și condițiile sau politica de confidențialitate actualizate sau făcute, Sabisima.com nu iși asumă realizarea acestora sau răspunderea pentru anumitor date care nu corespund cu ceea ce am fost rugați să realizăm pentru beneficiar.

7.5 Gestionarea securității este responsabilitatea deplină a beneficiarului și Sabisima.com nu iși asumă vina pentru eventuale breșe de securitate, din cauza neglijenței sau unor atacuri cibernetice pentru daunele cauzate beneficiarului.

7.6 Beneficiarul este responsabil de următoarele actualizări pe site-ul web sau platformele de socializare, dacă nu este stabilit altfel, printr-un program de administrare achiziționat pe Sabisima.com

Articolul 8 – Obligații Sabisima.com:

8.1. Sabisima se obligă să asigure livrarea comenzilor plasate în cel mai scurt timp posibil (termenele diferă în funcție de natura comenzii) și se obligă să facă tot posibilul pentru a asigura satisfacția clienților, dar își declină orice responsabilitate în cazul unei apariții majore. problemă tehnică care ar împiedica executarea contractului (atacuri, războaie, dezastre naturale, orice caz de forță majoră sau cauză de întrerupere prelungită a rețelei de internet în afara controlului nostru). Realizarea comenzilor depinde în special de furnizarea de către beneficiar a informațiilor necesare pentru îndeplinirea comenzii și pot fi amânate până primi toate datele necesare, dar nu mai mult de 30 zile, dacă nu este stipulat altfel prin scris sau într-un contract între părți.

8.2. Beneficiarul acceptă următoarele aspecte: Sabisima nu este gazda site-urilor și nu garantează în niciun fel funcționalitatea site-ului în spațiul web.

8.3. Sabisima livrează toate serviciile la cea mai înaltă calitate, dar nu poate garanta sub nicio formă că site-ul solicitat de client va asigura o creștere a vânzărilor, că vom va genera vizitatori pe site sau alte lucruri care nu țin de noi.

8.6. Sabisima nu va fi făcut responsabil de ceea ce fac alte persoane care au acces la platformele pe care lucrăm și lucrarea poate fi întârziată, dacă beneficiarul nu a făcut ceea ce trebuia să facă la momentul în care prestatorul a cerut informațiile.

Articolul 9 – Modalitate de plata:

9.1. Facturile se plătesc în totalitate, în termen de 30 zile.

9.2. Orice suma neachitata in termenele mentionate anterior, va avea ca rezultat suspendarea imediata a serviciilor.

9.3. Clientul nu poate pretinde despăgubiri de la Sabisima.com din cauza suspendării serviciilor sale în urma unui incident de plată.

Articolul 10 ​​– Reclamații:

10.0. Orice reclamație cu privire la orice comandă, pentru a fi valabilă, trebuie să ajungă la sediul Sabisima.com pentru a fi valabilă, trimisă de către beneficiarul comenzii.

Articolul 11 – Legea aplicabilă

11. Prezentul contract este reglementat de legea romaneasca. În cazul unui litigiu, instanțele locale au competența exclusivă.